Requiem voor Zandwijk*

IMG_0824

 

Uitkijken over de rivier brengt mij

een requiem voor een verdwenen dorp

de dichtgeslibde haven Zandwijk.

Na eeuwen restte zwavelige grond.

 

De keizer had zijn tol al lang gesloten.

Vreemde machten brachten een bedreigd bestaan.

Verweesd ontkwamen werkers

die elders lief en loon verwachtten.

 

Verlaten landschap spreekt hier aan

in voorouderlijke stemming

met een largo dat a capella klaagt.

 

Onder grijze luchten van verlangen

hebben hier ingegeven maten in ruimte

en tijd nooit zo stil geklonken.

 

Marinus te Velde

 

*Zandwijk lag bij Tiel aan de Waal, vanaf de middeleeuwen tot

diep in de negentiende eeuw.

Geplaatst in gedichten, Poëzie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Oud-Amelisweerd

IMG_0534

 

Het vagantenpad vindt een schurende vrede om het huis

aan de oude waterweg, eertijds noordelijke grens voor de Romeinen.

Gedachten aan oorlog in alle eeuwen

brengen huis en fort hier in stilte samen.

 

Onschuldig landschap naar het lijkt

voor de mens in schaduwen van wereldleed. 

Toch speelt er soms een violist in mineur

voor zoveel doden in geschonden steden.

 

Vleermuizen overwinteren in het nabije fort

dat ook bomen, planten en dieren schut,

alles hermetisch gesloten voor mensen.

 

Het landhuis heeft vaganten zien komen

die hun tijd herkennen in oude leegten

plekken in het struikgewas die blijven.

 

Marinus te Velde

Geplaatst in gedichten, Poëzie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Aan de voet van Pook’s Hill

IMG_0510

 

Kipling begon zijn dagelijkse omzwervingen

bij de globe in zijn werkkamer  met het uitzicht

op de ommuurde tuin en de bevrijdende heuvel

waar hij Puck’s verhalen hoorde.

 

Hij schreef ze op, bladeren

die hem aan kwamen waaien  als een herfst

die hem zou blijven troosten

voor wat zijn leven al verloren had.

 

Maar veel beschreven blad

ontkwam niet aan het seizoen

waarin zijn schepping verkleurde.

 

Meer werd er gedroomd

dan hij verdragen kon,

verhuld onpeilbaar verdriet.

 

Marinus te Velde

Geplaatst in gedichten, Poëzie | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Déjà vu

Schenk 2

Een voorjaar is schuilgegaan

vermalen door ambtelijke molens

die een laatste wachter genade schonken

een déjà vu nog buiten de stad

 

of de blauwe tram voorbijkwam

langs de schooltuinen van de stadskinderen

en het speelterrein voor vakantie thuis

de molen, een makelaar tussen hoog en laag.

 

De kleine rivier zag  voetbalvelden

de lichtmasten toonden bij avond

een fonkelende boogie woogie

 

die overging in een verkeersstroom

boven het ondergrondse water

toen de overwinning was behaald.

 

Marinus te Velde

Geplaatst in gedichten, Poëzie | Tags: | Een reactie plaatsen

Hoog en laag in Moresnet*

spoorwegviaduct Moresnet

 

In het licht van later jaren

het hoge spoorwegviaduct

bij Moresnet, waar een enkeling

nog de toegang kent

van zinkmijn Vieille Montagne.

                                                     

Hier raakt men aan het cabaret

van een verdwenen wereld,

schepping van een stuurs congres,

dat zich rijk omgeven meende

door alles wat voorbij zou snellen.

                                                             

Toch een rijke schuilplaats in de tijd

geboden op een eerste zomerreis

in woorden die behouden

wat ik jong begrepen heb.

 

Marinus te Velde

*vergeten onafhankelijk landje (1816-1919) bij Vaals

Geplaatst in Algemeen, gedichten, Poëzie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bosch-vogels

IMG_0397

 

Plotseling waren zij daar,

vogels uit de tuin der lusten

middenin de vijver van het stadspark

bij de fontein die winters zweeg

 

over de vergeten graal

verlaten door elders bedelende vogels

die zich het voorjaar herinneren

als hoogvliegers om het water.

 

Ach hoe mooi zal alles zijn

wanneer de zangers zich weer laten horen

aan de marskramer onderweg.

                                                                              

Twee paradijzen kondigen zich aan.

Langs de rivieren vindt men al sporen

van wat er komen gaat.

                                                                       

Marinus te Velde

Geplaatst in gedichten, Poëzie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Tanah Lot

Tanah Lot

 

Tijdens de vloed, toen  schuimend water

Tanah Lot* omstuwde, vreesden  reizigers

de samengekomen demonen uit zee

en verloren het geloof in wat zij deden.

                                                                                                   

Onderweg, diep in de nacht een grot

vuur en schaduwen

het vermoeden van een weg

die zij niet wilden gaan.

 

Maar zoet water welde

uit een oude bron daar

en lokte hen naar buiten.

                                                        

Wachtend op het drooggevallen strand aanvaardden zij

in het late licht van een zonsondergang

wat zij werkelijk hadden gezien.

 

Marinus te Velde

 

*tempel op Bali

Geplaatst in gedichten, Poëzie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen